www.psykologeridanmark.dk

er Dansk psykologforenings fortegnelse over privatpraktiserende psykologer og arbejds- og organisationspsykologer. Alle er autoriserede. 

Her kan du bl.a. se, hvilke psykologer, der findes i dit område, hvad psykologerne arbejder med,  og hvem der har overenskomst med sygesikringen.

 

www.sundhed.dk

er det offentliges sundhedsportal. Her kan du finde forskellige behandlere. Du kan også læse om sygdomme, læge- og sygehusvalg, medicin og patientrettigheder og meget andet.