Mindfulness

Mindfulness er en af de metoder, jeg benytter mig af.

Jeg har arbejdet med det, gået på kurser og udviklet min egen mindfulness praksis i ca. 10 år. I 2019 afsluttede jeg et 2-årigt mindfulness instruktør forløb på Skolen for anvendt meditation, og følger nu et nyt forløb.

Metoden er oprindeligt udviklet af Jon Kabat-Zinn og medarbejdere på Stressreduktionsklinikken på University af Massachusetts Medical Center, der blev oprettet i 1979. Han kaldte den Mindfulness-Baseret Stress-Reduktion (MBSR). Dette 8 ugers program er nu brugt og videreudviklet overalt i verden, og der findes meget forskning, der bekræfter evidensen af metodens virkninger.
Klinikken er en afdeling på et somatisk hospital og blev oprettet, fordi mange patienter havde svært ved at bearbejde, komme sig eller holde ud at leve med de lidelser, sygdommen medførte.
Grundbogen blandt de bøger, Jon Kabat-Zinn har udgivet, hedder LEV MED LIVETS KATASTROFER med undertitlen Sådan bruger du kroppens og sindets visdom til at håndtere stress, smerte og sygdom.
I bogen defineres mindfulness som
det nærvær, der opstår, når man bevidst, med vilje og uden at dømme er opmærksom i nuet.
Der er tale om en særlig måde at være opmærksom på: en væren til stede til forskel fra hverdagens aktive handlen.

Men mindfulness er ikke kun for syge og plagede mennesker. Det er også en vej til selvudvikling i retning af
- mere nærvær
- indre ro
- større indsigt i, hvad der sker i sindet såvel tankemæssigt, følelsesmæssigt som kropsligt
- øget rummelighed/kærlighed overfor sig selv og andre
- bedre livskvalitet

Metoderne har desuden fundet anvendelse indenfor f.eks. undervisning, ledelse og psykoterapi.


Der er 2 psykoterapeutiske retninger, der i særlig grad har taget mindfulness til sig.
- Den ene er Kognitiv adfærdsterapi. Det, der betegnes som 3. bølge eller 3. generation, består af forskellige mindfulness baserede behandlingsmetoder.
- Den anden er Neuroaffektiv psykoterapi, der kombinerer nyere psykodynamiske metoder med neuropsykologien.

Jeg er i mit arbejde inspireret af begge, men har langt overvejende modtaget undervisning i den Neuroaffektive metode suppleret med undervisning og træning i meditation.
Enkelte mindfulness øvelser indgår ofte i mine individuelle terapier.
Af og til, når jeg kan samle nok interesserede, starter jeg 8-ugers gruppeforløb op.